Hitta till oss

Från Malmö E22:an mot Kalmar, sväng av mot Växjö väg 23 vid
Rolsberga. Strax innan Höör, sväng vänster mot Ormanäs. Följ vägen ca 4 km och
sväng sedan höger mot Munkarp. Över järnvägen och sen sväng vänster in på
grusvägen efter första huset, skyltat ”Ormanäs Stugby”. Följ grusvägen
500 meter fram till ett gult hus på höger sida, sväng upp höger innan huset,
skyltat ”Ormanäs Stugby”, ni är framme vid parkeringen.

Road directions
From Malmö E22 to Kalmar, turn off towards Växjö route 23 at Rolsberga. Just before Höör, turn left to Ormanäs. Follow the road about 4 km and turn right towards
Munkarp. Over the railway and then turn left onto the gravel road after the
first house, signposted ”Ormanäs Stugby”. Follow the road 500 meters
up to a yellow house on your right, turn up right before the house, signposted
”Ormanäs Stugby”, you have reached the parking lot.