Betalningsinformation

En bokningsavgift på 500 SEK/stuga tas ut och skall vara inbetald senast 10 dagar efter ni mottagit bokningsbekräftelsen, denna återbetalas inte vid avbokning senare än 10 dagar före vistelsen. Bokningen är giltig när bokningsavgiften är inbetald.

Resterande del av hyresbeloppet betalas in senast 10 dagar före vistelsen till vårt bankgiro (se nedan), märk betalningen med namn, kundnummer och fakturanummer.
Önskas pappersfaktura via brev, vänligen meddela oss detta.
Alternativt betalas resterande hyresbelopp på ankomstdagen och då helst med kort.

Vid bokning med kortare varsel betalas bokningsavgiften snarast möjligt och resterande belopp på ankomstdagen, i vissa fall med väldigt kort varsel betalas hela hyresbeloppet på plats och då helst med kort.

 

 

English:
A booking fee of 500 SEK / Cottage charged and must be paid no later than 10 days after you received your booking confirmation, this will not be refunded in case of cancellation later than 10 days before the stay. The reservation is valid when booking deposit is paid.

The remaining portion of the rent is paid 10 days before the stay. Payment to our bank, mark the payment with your name, customer number and invoice number.
Wanted paper bill by mail, notice.

When booking at shorter notice, paid the full rental amount as soon as possible, in some cases with very short notice, paid the rent on the spot by card.

 

 

Org,nr: 640919-3973
Bankgiro: 743-3923
Kontonr: 8313-9, 74 281 816-4 Sparbanken Skåne
IBAN CODE: SE86 8000 0831 3907 4281 8164
SWIFT/BIC ADRESS: SWEDSESS